Kurs

Dyrkningskurs


Er du interessert i og ønsker lære mer om om hvordan du kan enkelt kan dyrke dine egne grønnsaker? Da er Dyrkningskurset vårt noe for deg.


Å dyrke skal være gøy og tilfredstillende. Vi ønsker gjøre en forskjell og være i kontakt med naturen. I tillegg får vi litt fysisk aktivitet, litt terapi og er med på å bidra til et prinsipp om selvberging.


I Dyrkningskurset tar vi for oss hvilke metoder vi jobber etter og grunntankene og prinsippene som ligger til grunn i vår dyrkning. Vi er opptatt jorda av hvordan lage god jord, og hvordan alle som vil kan ta i bruk enkle metoder som både er bærekraftige og som ivaretar naturen best mulig.


I en teskje næringsrik jord kan man finne flere millioner bakterier, flere hundre tusen encellede dyr, flere tusen nematoder og mange meter med sopptråder. Med andre ord en helt egen verden som i stor grad avgjør livet over jorda.


Så i stedet for å bryte ned jord med pløying og graving, jobber vi etter et NO-dig- og regenerativt prinsipp og bygger jord.

På den måten, mener vi, at vi varetar det naturlige og beholder jordstrukturen og alle organismene som lever i jorda.


Ønsker du lære mer om dette og hvordan du med enkle metoder kan komme i gang? 


Meld deg på ved å gå inn her her...

Lurer du på noe?